Nye priser fra 1. desember 2023

Prisene i Europa øker. Desember blir preget av økte innkjøpspriser fra våre leverandører. I tillegg til svak norsk krone den siste perioden.

 

Dette fører til at prisene justeres i henhold til følgende endringer:

  • Stangstål +3 %
  • Bjelker +2 %
  • HUP +2 %
  • Tykke plater +2 %
  • Tynne plater +4 %
  • Rustfritt og syrefast ingen endring
  • Aluminium + 2%
  • Kobber +3%

Dersom spørsmål eller ønske om ytterligere opplysninger, ta kontakt med vår markedsavdeling eller din dedikerte kundekontakt hos Smith Stål. Kontaktinformasjon til våre avdelinger finner du her.

Opprettet
28.11.2023
Oppdatert
28.11.2023