Nyheter
Nye priser fra 01.februar 2024.

Nye priser fra 01.februar 2024.

Første måned av 2024 er over og generell trend i markedet er foreløpig ett relativt stabilt prisnivå.

Vi styrker vår posisjon med overtakelse av virksomheten Stena Stål AS

Vi styrker vår posisjon med overtakelse av virksomheten Stena Stål AS

Som en ledende leverandør av stål, armering og metaller har vi inngått en avtale om å overta virksomheten til Stena Stål AS. Vi inngår samtidig en avtale om distribusjon av verktøy og spesialstål til det norske markedet.

Nye priser fra og med 01. januar 2024

Skrot og råvarepriser økte gjennom desember.

Selv med styrket NOK mot EUR siste periode ser vi likevel økning på flere produktgrupper.

Prismelding januar 2024

Stigende priser på armering

Både råvareprisen (skrot) og prisen på armering (ferdigvare fra verk) steg gjennom desember.

Fornebubanen – Smith Stål sitt første større prefab-prosjekt

Fornebubanen – Smith Stål sitt første større prefab-prosjekt

Fornebubanen er en betydelig utvidelse av det eksisterende T-banenettverket, som går fra Majorstuen til Fornebu. Dette samarbeidsprosjektet med Oslo Kommune og Viken fylkeskommune markerer den mest omfattende T-baneutbyggingen siden de store utbyggingene av på Oslos østkant på 1960- og 70-tallet.

Prisendringer fra 1. desember

Nye priser fra 1. desember 2023

Prisene i Europa øker. Desember blir preget av økte innkjøpspriser fra våre leverandører. I tillegg til svak norsk krone den siste perioden.

4150 tonn armering til Norges lengste jernbanebru: en bærekraftig milepæl for fremtidens togtransport!

4150 tonn armering til Norges lengste jernbanebru: en bærekraftig milepæl for fremtidens togtransport!

Vi er stolte over å levere 4150 tonn armering til den kommende jernbanebrua som vil bli Norges lengste og skal strekke seg over Tangevika. Det nye dobbeltsporet gjennom Stange kommune, fra Kleverød i sør til Åkervika i nord, planlegges fullført innen utgangen av 2027.

Smith Stål og Skanska Stålfabrikken med fossilfri transport av stål

Smith Stål og Skanska Stålfabrikken med fossilfri transport av stål

Tidligere i år inngikk Smith Stål og Skanska Stålfabrikken en omfattende rammeavtale som sikrer levering av handelsstål til Stålfabrikken de kommende årene. Det befester Smith Ståls posisjon som en pålitelig leverandør med høy servicegrad og bærekraftige løsninger.

Smith Stål gjøres stas på for sitt miljøengasjement

Smith Stål gjøres stas på for sitt miljøengasjement

Smith Stål har jobbet intensivt med både avfall, energiforbruk, transport, innkjøp og HMS den siste tiden, satt i system av Miljøfyrtårn. Avdelingene sertifiseres nå på løpende bånd, og det ser vi på som et kvalitetsstempel på jobben som er gjort, og retningen som er satt for det videre arbeidet vårt med alle dimensjoner av miljøbegrepet.

Prisendringer november 2023

Nye priser fra 3. november 2023. Svakere norsk krone påvirker salgsprisene.

Den store valutaendringen den siste måneden påvirker prisene, til tross for at prisene internasjonalt den siste perioden har vært svakt synkende eller stabile.

Nå leverer vi klimaavtrykk på faktura

Nå leverer vi klimaavtrykk på faktura

- Beslutninger basert på pris har vi vært vant til å ta lenge. At sosialt ansvar og klimaavtrykk tvinges inn som beslutningskriterier er på høy tid, samtidig som det utfordrer etablerte måter å presentere og behandle relevante data på, sier Steve Reinertsen, Direktør for konsernet E.A. Smith sin armeringsvirksomhet.

Prisendring september 2023

Prisendring september 2023

Nye priser fra i 4. september 2023. Fall i prisnivået internasjonalt har igjen gitt effekt på flere produktgrupper.