Fra venstre: Jørn Brynildsen (Daglig Leder Stena Stål AS), Stein-Yngve Iversen (Direktør Smith Stål), Erlend Ringsgård (Stena Stål), Emil Onstad (Smith Stål)

Vi styrker vår posisjon med overtakelse av virksomheten Stena Stål AS

Som en ledende leverandør av stål, armering og metaller har vi inngått en avtale om å overta virksomheten til Stena Stål AS. Vi inngår samtidig en avtale om distribusjon av verktøy og spesialstål til det norske markedet.

Transaksjonen utvider vår kundebase samtidig som Stena sin kompetanse og sortiment innenfor spesialstål fremover blir tilgjengelig via vårt nasjonale salgsapparat. Ansatte i Stena Stål AS inngår i overtakelsen og vil nå kunne distribuere et bredere lokalt lagerlagt sortiment fra Smith Stål. Driften ved lageret i Moss vil etter overtakelse avvikles og flyttes til Smith Stål sitt anlegg i Holmestrand.

«Sammenslåingen vil gi vesentlige synergier som kommer både våre og Stena sine kunder til gode via en mer effektiv drift og dermed økt konkurransekraft på et større sortiment. Stena er en kvalitetsbedrift og kompetansen som sitter i veggene er verdifull både for oss og kundene» sier Arne Reinertsen, administrerende direktør i E.A. Smith.

«Dette blir en riktig transaksjon for både ansatte og kunder i Stena Stål AS og vi er glade det ble Smith Stål som tar virksomheten videre, E.A. Smith er en stabil og langsiktig eier og vi ser frem til fremtidig samarbeide med Smith Stål for å utvikle distribusjonen av varegrupper vi er sterke på i Sverige i det norske markedet sammen» sier Stefan Svensson, VD i Stena Stål AB

Stena Stål AS hadde i 2023 en omsetning på 70MNOK og 11 ansatte. Overtagelsen vil gjennomføres i første kvartal 2024.

Opprettet
16.01.2024
Oppdatert
16.01.2024