Første leveranse med Biogassbil til Skanska

Smith Stål og Skanska Stålfabrikken med fossilfri transport av stål

Tidligere i år inngikk Smith Stål og Skanska Stålfabrikken en omfattende rammeavtale som sikrer levering av handelsstål til Stålfabrikken de kommende årene. Det befester Smith Ståls posisjon som en pålitelig leverandør med høy servicegrad og bærekraftige løsninger.

Som et ledd i vår felles forpliktelse til å redusere vårt klimaavtrykk leverer Smith Stål nå fossilfrie leveranser fra lager til Skanska Stålfabrikken med nye biogassbiler.

Biogass har en rekke fordeler som bidrar til å fremme bærekraftig transport, redusere miljøpåvirkningen og oppfylle målene for klima- og luftkvalitet.

- Vi har tatt initiativet til å investere i flere el- og biogassbiler for å sikre fossilfrie leveranser over store deler av landet. I en tid der bærekraft og miljøvennlige initiativer står høyt på agendaen har vi og Skanska Stålfabrikken tatt viktige skritt for å bidra til reduserte utslipp. Denne avtalen markerer ikke bare et partnerskap, men også en felles forpliktelse til å redusere miljøpåvirkningen i bransjen, sier Eirik Berg, direktør for Smith Stål Nord.

- Skanska har høye klima- og miljøambisjoner. Vi skal kutte utslippene våre med 70% innen 2030 og være klimanøytrale innen 2045. Skal vi nå disse målene, er vi helt avhengige av å ha leverandører og samarbeidspartnere som også har høye ambisjoner innenfor bærekraft. Vi har valgt å gå inn i en ny avtaleperiode med Smith Stål fordi vi opplever at de er ambisiøse på klima og miljø, samtidig som de er konkurransedyktige på pris og har evnen til å levere. De har også vist seg som en forutsigbar aktør i en bransje og et marked som har vært veldig turbulent de siste årene, sier Jon Olav Kvåle, Fabrikksjef Skanska Stålfabrikken

Opprettet
14.11.2023
Oppdatert
14.11.2023