Nå leverer vi klimaavtrykk på faktura

- Beslutninger basert på pris har vi vært vant til å ta lenge. At sosialt ansvar og klimaavtrykk tvinges inn som beslutningskriterier er på høy tid, samtidig som det utfordrer etablerte måter å presentere og behandle relevante data på, sier Steve Reinertsen, Direktør for konsernet E.A. Smith sin armeringsvirksomhet.

Som et ledd i arbeidet med å styrke sine kunders beslutningsgrunnlag, lanserte E.A. Smith før sommeren første utgave av sitt nye fakturaformat, hvor et utvalg varer innenfor Smith Ståls sortiment nå prises i CO2-ekvivalenter og ikke kun kroner og øre.

Konsernet har gjort et stort teknologiløft i løpet av de siste årene, og har fulgt digitaliseringssatsingen Byggstand, og spesielt delprosjektet BEAst Supply 4.0 tett. Formålet med BEAst Supply 4.0 er å sørge for at miljødata samles og deles på standardisert format, fra og til alle aktører langs verdikjeden i et byggeprosjekt, og fakturaformatet som nå presenterer klimadata er et indirekte produkt av dette.

Fakturaformatet er under kontinuerlig videreutvikling for å kunne presentere flere kategorier av miljødata for flere varegrupper. Parallelt posisjonerer konsernet seg for å gjøre miljødata lett tilgjengelig for kunder hele veien fra nettbutikk-, handlekurv- og tilbudsstadiet til komplett levert leveranse og til slutt avhending.

- Samfunnsoppdraget vårt er å bygge bærekraftige lokalsamfunn, og i det ligger det en forpliktelse til å hjelpe kundene våre med nok informasjon til å ta gode valg. Åpenbart av økonomiske hensyn, men etter å ha vært leverandør til byggeindustrien i 154 år, ønsker vi økt oppmerksomhet omkring miljømessige hensyn velkommen. Skal næringen vi er en del av nærme seg målene i Parisavtalen i tide, er tilgang på data helt nødvendig for å sikre riktige beslutninger om både fart og retning. I dette arbeidet spiller etableringen av den såkalte digitale motorveien for miljødata, som BEAst Supply 4.0 handler om, en viktig rolle, sier Reinertsen.

Viktig for veien videre blir etableringen av et mottaksapparat for miljødata, som det nå rigges for å levere. Samt at aktørene i bransjen tilgjengeliggjør og tolker mer standardisert miljøinformasjon i en tidligst mulig fase av et prosjekt. Det vil gi bærekraftige beslutningsgrunnlag.

Det er ingen tvil om at data vil spille en viktig rolle i byggebransjens bærekraftsarbeid, og at standardisering er en forutsetning for sunn konkurranse med kurs for Paris.

Opprettet
11.09.2023
Oppdatert
11.09.2023