Fornebubanen – Smith Stål sitt første større prefab-prosjekt

Fornebubanen er en betydelig utvidelse av det eksisterende T-banenettverket, som går fra Majorstuen til Fornebu. Dette samarbeidsprosjektet med Oslo Kommune og Viken fylkeskommune markerer den mest omfattende T-baneutbyggingen siden de store utbyggingene av på Oslos østkant på 1960- og 70-tallet.

Den nye T-banen har flere målsettinger, deriblant:

  • Sørge for en effektiv og god kommunikasjon for beboerne i hele Osloregionen
  • Redusere belastningen på overflatenettet i Oslo og Bærum
  • Redusere fremtidig trafikkvekst
  • Legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling langs strekningen

 

Fornebubanen er en ny T-banestrekning som knytter Fornebu og Majorstuen sammen over en strekning på omtrent 7,7 km og hele traseen går gjennom tunell. Prosjektet inkluderer byggingen av seks nye T-banestasjoner, og reisetiden forventes å bli redusert til kun 12 minutt.

 

Vi leverer prefabrikerte armeringspæler til Skøyen (adkomst A). 

Opprettet
20.11.2023
Oppdatert
29.11.2023