Bilde: ©Implenia/Norconsult

4150 tonn armering til Norges lengste jernbanebru: en bærekraftig milepæl for fremtidens togtransport!

Vi er stolte over å levere 4150 tonn armering til den kommende jernbanebrua som vil bli Norges lengste og skal strekke seg over Tangevika. Det nye dobbeltsporet gjennom Stange kommune, fra Kleverød i sør til Åkervika i nord, planlegges fullført innen utgangen av 2027.

Utvidelsen vil gi togpassasjerene økt frekvens og redusere reisetid mellom Hamar og Oslo, samtidig som kapasiteten for godstransport blir betydelig forbedret. Hele strekningen utgjør 1040 meter med dobbeltspor, og det legges til rette for at togene skal kunne nå hastigheter opp til 250km/t.

Dette prosjektet setter betydelig fokus på miljø og bærekraft, der arbeidet skal gjennomføres med minimal innvirkning på miljøet i og rundt Mjøsa. Våre leveranser til prosjektet ble påbegynt i oktober, og vi ser fram til å følge utviklingen videre. Implenia er entreprenør og skal sørge for en vellykket gjennomføring av prosjektet.

Dette prosjektet representerer ikke bare en milepæl for infrastrukturutviklingen i området, men også et positivt skritt mot en mer effektiv og bærekraftig transportløsning. Vi ser fram til å fortsette samarbeidet og bidra til en vellykket realisering av Norges lengste jernbanebru.

Opprettet
20.11.2023
Oppdatert
22.11.2023