Bærekraft og miljø

  • Vi i Smith Stål jobber systematisk med å redusere vårt klimaavtrykk.

I praksis betyr dette bla tiltak som:

  • Kildesortering
  • Avfallsreduserende tiltak
  • Kontinuerlig arbeid med små og store ENØK tiltak
  • Transportplanlegging slik at det til enhver tid jobbes aktivt ifht å bruke minst mulig transport.
  • Prioritere bruk av Miljøvennlig transportmidler/anleggsmidler i den grad at det er praktisk mulig.
  • Reduserer reisevirksomhet gjennom å alltid vurderes om telefon - og nettmøter kan erstatte fysiske møter.
  • Vi stiller strenge miljøkrav til våre leverandører ved innkjøp av varer og tjenester.

 

Klimapåvirkning fra våre produkter?
Her er våre EPDer:

Opprettet
15.09.2021
Oppdatert
19.01.2024