Bærekraft og miljø

Vi i Smith Stål jobber systematisk med å redusere vårt klimaavtrykk. Miljøet er viktig for oss og et av våre mål er å bli mer bærekraftige, det gjør vi ved å ta tak i forbedringer der vi kan, i praksis betyr dette blant annet tiltak som:

  • Kildesortering - vi har et mål om å ha en kildesorteringsgrad på 80 %
  • Avfallsreduserende tiltak
  • Kontinuerlig arbeid med små og store ENØK tiltak
  • Transportplanlegging slik at det til enhver tid jobbes aktivt ifht å bruke minst mulig transport.
  • Prioritere bruk av Miljøvennlig transportmidler/anleggsmidler i den grad at det er praktisk mulig.
    • Vi skifter ut dieseltrucker mer elektriske trucker ute på våre anlegg
  • Reduserer reisevirksomhet gjennom å alltid vurderes om telefon - og nettmøter kan erstatte fysiske møter.
  • Vi stiller strenge miljøkrav til våre leverandører ved innkjøp av varer og tjenester.

Klimapåvirkning fra våre produkter?
Her er våre EPD'er:

Ved utgangen av 2024 ble alle våre anlegg Miljøfyrtårnsertifisert.
Å bli Miljøfyrtårn er et viktig skritt på veien i arbeidet vårt med grønn omstilling. Miljøfyrtårn er et kvalitetsstempel som setter krav til blant annet avfallssortering, energiforbruk, transport, HMS og arbeidsmiljø. 
Å bli miljøfyrtårnsertifisert gir oss bedre kjennskap til våre interne rutiner og vårt eget forbruk. Da er det lettere for oss å vite hva vi skal sette søkelys på og jobbe videre med for å redusere egne utslipp og bidra inn i det grønne skiftet. Det er nå det virkelige jobben begynner. 

Ta en titt på våre miljøfyrtårn-sertifikat for våre avdelinger: 

Smith Stål Scancoil
Smith Stål Nord, armering Heimdal
Smith Stål Nord, Trondheim
Smith Stål Nord, Tromsø
Smith Stål Nord, Ålesund
Smith Stål Vest, armering Bergen
Smith Stål Vest, Bergen
Smith Stål Vest, Stavanger
Smith Stål Øst, armering Holmestrand
Smith Stål Øst, Holmestrand
Smith Stål Øst, Oslo
Smith Stål Harstad
Smith Stål Kristiansund

 

Bærekraft og miljø

Les mer om hva vi gjør for miljøet her
Vi lanserer ReStål!

Vi har lansert ReStål!

Smith Stål har lansert sitt hittil mest miljøvennlige alternativ under merkevaren ReStål. Dette er stålprodukter laget av sammensveiset avkapp fra vår ordinære produksjon. Avkappet har tidligere blitt solgt som skrap og omsmeltet til nye produkter - en prosess som fører til vesentlig høyere CO2 fotavtrykk enn løsningen som vi nå lanserer.

Miljøfyrtårn sertifisert

Miljøfyrtårn sertifisert

Miljøet er viktig for oss og et av våre mål er å bli stadig mer bærekraftige, det gjør vi ved å ta tak i forbedringer der vi kan. Ved utgangen av 2023 ble alle våre avdelinger Miljøfyrtårnsertifisert.

Nå leverer vi klimaavtrykk på faktura

Nå leverer vi klimaavtrykk på faktura

- Beslutninger basert på pris har vi vært vant til å ta lenge. At sosialt ansvar og klimaavtrykk tvinges inn som beslutningskriterier er på høy tid, samtidig som det utfordrer etablerte måter å presentere og behandle relevante data på, sier Steve Reinertsen, Direktør for konsernet E.A. Smith sin armeringsvirksomhet.

Visste du at vi tar retur på pallekarmer og europaller?

Visste du at vi tar retur på pallekarmer og europaller?

Mange tenker kanskje at en pallekarm ikke har noen verdi og at den etter bruk bør kastes eller brukes til ved, men sånn er det ikke.

Grønn armering fra Smith Stål

Grønn armering fra Smith Stål

Smith Stål leverer på konkrete, dokumenterte tiltak i det grønne skiftet. All armering er garantert basert på resirkulert stål.

Smith Stål gjøres stas på for sitt miljøengasjement

Smith Stål gjøres stas på for sitt miljøengasjement

Smith Stål har jobbet intensivt med både avfall, energiforbruk, transport, innkjøp og HMS den siste tiden, satt i system av Miljøfyrtårn. Avdelingene sertifiseres nå på løpende bånd, og det ser vi på som et kvalitetsstempel på jobben som er gjort, og retningen som er satt for det videre arbeidet vårt med alle dimensjoner av miljøbegrepet.

Vi har hatt besøk av Norsk Gjenvinning

Vi har hatt besøk av avfallsrenovatører!

På bilde ser du Trine fra Norsk Gjenvinning som ble invitert til armeringsavdelingen på Heimdal for en gjennomgang av avfallstyper og sorteringsbeholdere, sammen med Robert og Reidar Martin. 

Opprettet
15.09.2021
Oppdatert
24.04.2024