En av Norges største leverandør

Vi er en av Norges største leverandør av kappet og bøyd armeringsstål. Våre anlegg strekker seg fra Oslo og Stavanger i sør til Tromsø i nord. Vi har store moderne anlegg med høy produksjonskapasitet.

Vi kan produsere direkte fra elektroniske formater (DAK) som innebærer automatisk overføring til vårt ordresystem. Vårt mål er å forenkle og redusere ledetidene slik at alle aktører oppnår reduserte kostnader.

Hvordan kutter vi kostnader?

  • Kortere ledetider som kan påvirke leveringstiden og øker servicegraden for deg som kunde.
  • Rett produksjonsunderlag reduserer muligheter for feilproduksjon og forsinkelser på byggeplassen.
  • Samme listen i hele verdikjeden fra konsulent til utførende.

Samtlige av våre avdelinger kan ta imot elektroniske bøyelister direkte fra deres tegningsgrunnlag eller BIM modeller

Smith Stål tar imot alle typer filer for overføring direkte til vårt produksjonssystem. Dette kan være alt fra enkelt oppsett på Excel til hele BIM-modeller

Prismeldinger 2020

Kam Nett
Januar 60 60
Februar -50 -50
Mars - -
April 500 600
Mai 150 190
Juni -300 -320
Juli -300 -320
August 50 50
September - -
Oktober 120 120
November 250 250
Desember -50 -50
Metal Bulletin (EU domestic rebar EUR per tonne del North/South Europe), justert for siste mnd’s snitt utvikling i NOK/EUR.

Prismeldinger 2021

Kam Nett
Januar 700 700
Februar 700 700
Mars - -
April -160 -160
Metal Bulletin (EU domestic rebar EUR per tonne del North/South Europe), justert for siste mnd’s snitt utvikling i NOK/EUR.