En av Norges største leverandører

Vi er en av Norges største leverandører av kappet og bøyd armeringsstål. Våre anlegg strekker seg fra Oslo og Stavanger i sør til Tromsø i nord. Vi har store moderne anlegg med høy produksjonskapasitet.

Vi kan produsere direkte fra elektroniske formater (DAK) som innebærer automatisk overføring til vårt ordresystem. Vårt mål er å forenkle og redusere ledetidene slik at alle aktører oppnår reduserte kostnader.

Hvordan kutter vi kostnader?

  • Kortere ledetider som kan påvirke leveringstiden og øker servicegraden for deg som kunde.
  • Rett produksjonsunderlag reduserer muligheter for feilproduksjon og forsinkelser på byggeplassen.
  • Samme listen i hele verdikjeden fra konsulent til utførende.

Samtlige av våre avdelinger kan ta imot elektroniske bøyelister direkte fra deres tegningsgrunnlag eller BIM modeller

Smith Stål tar imot alle typer filer for overføring direkte til vårt produksjonssystem. Dette kan være alt fra enkelt oppsett på Excel til hele BIM-modeller