TENK STÅL NÅR DU BYGGER

- Solid, fleksibelt og miljøvennlig

Stål er et byggemateriale med mange kvaliteter. Ikke bare er stål sterkere og mer varig enn andre byggematerialer, det er miljøvennlig, nøyaktig, fleksibelt og kostnadseffektivt.


Vi dekker alle behov, og har et bredt utvalg innen stål, metaller og armering

 

FORBEHANDLING - TJENESTER

Stålet kappes, skjæres, slyngrenses og primes. Dette innebærer at De kan få konstruksjonsferdig stål, alt etter behov, noe som reduserer dine skrapjernomkostninger - og ikke minst investeringer i kostbart utstyr. I tillegg til tjenester som utføres i egne anlegg, kan vi tilby tjenester sammen med våre samarbeidspartnere innen galvanisering, klipping, knekking, vann og laserskjæring. Ta kontakt med vår salgsavdeling i ditt nærområde for ytterligere opplysninger.


Vi tilbyr følgende tjenester:


Maskinkapping

Våre produkter kappes i moderne sag-anlegg med toleranser iht NS 3420. Smith Stål har mange forskjellige sager på de enkelte annleggene, vår største sag kan kappe bjelker opptil 800x300mm i 90 grader. Vi skråkapper alle typer stålprofiler og bjelker, vennligst opplys kappkode samt vinkel og lengde ved bestilling.
Ved kapping faktureres kapptillegg avhengig av vare og 10% spill-tillegg, evt. hele eller halve lengder. Ved presisjonskapping og skråkapping faktureres dobbelt av regulært kappetillegg. Tilrigging faktureres for hver dimensjon som skal kappes.

Figurskjæring

Smith Stål tilbyr skjæretjenester fra eget brennebord på Straume (Bergen).
Tørrplasma 4 - 25mm og gassbrenning t.o.m. 200mm.
Tegninger kan mottas på e-post eller alternativt tegnes av oss* etter kundens skisse.
*Alle tegninger produsert av Smith Stål godkjennes/bekreftes av kunde før produksjon.

TOLERANSER:

Oppgitte toleranser er retningsgivende og ikke garanterte.
Når toleranser må overholdes, skal dette bekreftes spesielt.
For detaljer som skal maskineres etter skjæring, må toleranser for dette være tillagt ved bestilling.
Skjærelengden tilsvarer omkretsen ved rektangulære figurer.
Minimum skjærelengde pr. detalj regnes som 0,5mm

MATERIALBEREGNING:

Ved beregning av materiale, beregnes det minste rektangel/kvadrat som kan omskrive figurer, samt skjæretillegg. 

Ved deling av standard lagerplate (skjæring vinkelrett en vei) beregnes virkelig skjærelengde og spill i tillegg til tilrigging.


Slyngrensing og priming

Smith Stål har 3 moderne anlegg for slyngrensing og priming.

Bergen: Max bredde plater 3200mm - bjelker max bredde 1000xhøyde 300
Holmestrand: Max bredde plater 1500mm - bjelker max bredde 1000xhøyde 300
Trondheim: Max bredde plater 2500mm - bjelker max bredde 1000xhøyde 300

 

Alt stål slyngrenses og primes iht. NS-EN 10238.
Vi gjør spesielt oppmerksom på at denne ikke omhandler koldformet/oljet stål.

 

Informasjonen over er utdrag fra vår varekatalog