Helse og sikkerhet

HS

Både ansatte og kunder skal være trygge på at helse og sikkerhet til enhver tid er vår øverste prioritet

I Smith Stål er et godt og helsefremmende arbeidsmiljø for våre ansatte er en forutsetning for å realisere vår nullvisjon for arbeidsrelatert sykefravær. Derfor arbeider vi kontinuerlig med kartlegging av risiko, avviksbehandling og forebyggende tiltak.

Det systematiske HMS-arbeidet vårt er tuftet på overbevisningen om at en trygg arbeidsplass der vi behandler hverandre med respekt skaper tillit og trivsel. Her kan du lese HMS-visjonen vår.

Vi stiller tilsvarende høye krav til våre underleverandører som til oss selv, og arbeidet vårt med å sikre ansvarlighet i hele verdikjeden vår kan du lese om her (https://www.smith.no/arkiv/article/ansvarlig-naeringsliv/).

Opprettet
15.09.2021
Oppdatert
11.09.2023