Faktura

Faktura

Inngående fakturaer sendes til oss på ett av følgende alternativer i prioritert rekkefølge:

1. Epost med vedlegg (PDF)
Kostnadsfaktura sendes til  faktura@smith.no
Varekjøpsfaktura sendes til varefaktura@smith.no

  • Vedlegget må inneholde EN komplett faktura inkl. eventuelle underlag.
  • Varefaktura skal inneholde IO (Innkjøpsordrenummer) 
  • Kostnadsfaktura skal inneholde Avd.... og bestiller.......

2. Postforsendelse
E.A.Smith AS
Avd..... og bestilller........................ (sett inn avdelings- og bestillers navn)
Postboks 9410 Torgarden
7439 Trondheim

Opprettet
15.09.2021
Oppdatert
15.09.2021