Smith Stål gjøres stas på for sitt miljøengasjement

Smith Stål har jobbet intensivt med både avfall, energiforbruk, transport, innkjøp og HMS den siste tiden, satt i system av Miljøfyrtårn. Avdelingene sertifiseres nå på løpende bånd, og det ser vi på som et kvalitetsstempel på jobben som er gjort, og retningen som er satt for det videre arbeidet vårt med alle dimensjoner av miljøbegrepet.

Denne uka fikk avdelingene våre i Trondheim og Holmestrand henge hvert sitt Miljøfyrtårnsertifikat på veggen. I Holmestrand ble sertifikatet høytidelig overrakt av ordfører Elin Weggesrud og næringssjef Arve Vannebo.

Valget av Miljøfyrtårn som miljøledelsessystem handler mye om at det er praktisk og tiltaksfokusert, og enkelt for alle ansatte å engasjere seg i. Vi har tatt spesielt store steg innen avfallssortering, fått bekreftet at vi gjør mye riktig på HMS-området, og satt oss hårete mål for veien videre.

Og den veien skal vi gå på lag med kloden og den stadig mer miljøbevisste kunden vår.

Opprettet
18.08.2023
Oppdatert
14.11.2023