Nye priser fra 3. november 2023. Svakere norsk krone påvirker salgsprisene.

Den store valutaendringen den siste måneden påvirker prisene, til tross for at prisene internasjonalt den siste perioden har vært svakt synkende eller stabile.

Dette fører til at prisene justeres i henhold til følgende endringer:

  • Stangstål +4 %
  • Bjelker +1 %
  • HUP +1 %
  • Tykke plater +2 %
  • Tynne plater +2 %
  • Rustfritt og syrefast ingen endring

Dersom spørsmål eller ønske om ytterligere opplysninger, ta kontakt med vår markedsavdeling eller din dedikerte kundekontakt hos Smith Stål. Kontaktinformasjon til våre avdelinger finner du her.


Opprettet
07.11.2023
Oppdatert
07.11.2023