Foto: Ole Martin Wold

Kvalitetsstyring

Vi har som mål å levere kvalitet i alle ledd, gjennom bruk av gode kvalitetsstyringssystemer og tydelige rutiner.

Å profilere seg som en kvalitetsleverandør stiller store krav til hele organisasjonen. Vi har defor stort fokus på kontinuerlig forbedring ved bruk av gode kvalitetssystem og tydelige rutiner.

Smith Stål er sertifisert ihht ISO 9001, 14001 og EN1090-1:2009