HS

Våre ansatte og kunder skal være trygge på at helse og sikkerhet til enhver tid er vår øverste prioritet

Smith Stål skal ikke ha arbeidsrelatert sykefravær, og et godt og helsefremmende arbeidsmiljø for våre ansatte er en naturlig forutsetning. Alle våre ansatte skal ha en trygg og god arbeidsplass der de blir verdsatt, og behandlet med respekt og likeverdighet.

Vi skal ikke ha skader eller ulykker verken på arbeidsplassen vår, eller ute hos våre kunder

Vi jobber kontinuerlig med forebyggende tiltak. Kartlegging av farlige forhold for å forebygge skader og ulykker er en naturlig del av hverdagen.

Vi stiller HMS krav til våre leverandører og har innarbeidet dette i våre avtaler.