Foto: Ole Martin Wold

Kvalitetsstyring

Vi har som mål å levere kvalitet i alle ledd, gjennom bruk av gode kvalitetsstyringssystemer og tydelige rutiner.

Miljø

  • Vi i Smith Stål jobber systematisk med å redusere vårt klimaavtrykk.

Standard salgsbetingelser for Smith-konsernets selskaper