Ytterligere prisendringer på stål- og metallprodukter fra 20.06.2021

Prisendringer fra 20.06.2021

Stål- og metallprisene har fortsatt å stige gjennom juni. Prisene påvirkes som tidligere av høye råvarepriser og økt aktivitet i flere av de store markedene (Europa, USA/Canada og Kina) 

På bakgrunn av dette ser vi ser oss nødt til å øke våre salgspriser som følger: 

Materiale 

Endring fra 20.06.2021 

Bjelker 

13 % 

HUP 

23 % 

Stang 

5 % 

Tynnplater 

30 % 

Grovplater 

40 % 

Rustfri plate ink. Leg. 

0 % 

Rustfri stang ink. Leg.  

0 % 

Alu 

0 % 

Kopper 

0 % 

 

Nye priser vil gjelde for alle leveranser f.o.m. 20.06.2021 

For ytterligere opplysninger, kontakt vår markedsavdeling, eller din kundekontakt 

hos Smith Stål. 

Samtidig ønsker vi å minne alle våre kunder om at Smith Stål fortsatt er, og vil være, fullt leveringsdyktig fra alle våre anlegg.