Wood Hotell i Bodø

Vi leverer armering til Wood Hotell i Bodø. 
Dette flotte bygget settes opp på et av byens mest populære turmål, Rønvikfjellet. 
I høst startet totalentreprenøren HENT byggingen av det som kan bli verdens største hotell i tre.Planene omfatter et nybygg på cirka 10 000 kvadratmeter fordelt på åtte etasjer, som i stor grad skal oppføres i limtre og massivtre.
Bygget skal inneholde blant annet 145 hotellrom og 30 hotell leiligheter i tilknytning til hotellet.
Planlagt ferdigstillelse er våren 2024. Tiden må utnyttes godt med tanke på værforholdene på byggeplassen. Rønvikfjellet er utsatt for mye vind- og vær og dette kan påvirke fremdriften.

Dette vil bli et signalbygg som sette Bodø på kartet. 

Kilde:bygg.no