Vi har blitt en Miljøfyrtårnbedrift!

En viktig milepæl er nådd!

I dag mottok vi det synlige beviset på vår innsats for miljøet. Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Nå skal vi fortsette å jobbe med å oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø. 

E.A. Smith sin miljøstandard og rutiner er funnet å være i overenstemmelse med kriteriene innen felles kriterier, leietaker, engroshandel og hovedkontor for konsern og kommuner. Vi kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. 

Dette er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, skape bærekraftige lokalsamfunn. 

Om du vil lese mer om miljøfyrtårn kan du gå inn her.