Nydalsbrua

Bilde fra Plan Arkitekter

Trondheims nye landemerke er i rute

Arbeidet med den nye firefeltsbrua Nydalsbrua over Nidelva i Trondheim får ingen stans i fremdriften til tross for at Sluppen bru måtte stenge i mai. Dette på grunn av at det ble oppdaget sprekkdannelser i fjellet i forbindelse med de pågående arbeidene.

Nå melder Statens vegvesen ifølge Adresseavisen at arbeidet ligger godt an, og skal være ferdig til fristen 8. juni 2024. Det er også mulig at strekningen åpnes for trafikk allerede i 2023. 

Smith Stål signerte i 2020 kontrakt med hovedentreprenøren Skanska, som skal bygge det nye veganlegget, om levering av 3000 tonn armering til prosjektet. 

Nydalsbrua skal bygges som skråstangbru med ett tårn, og vil bli et nytt landemerke med utfartsvei sør for Trondheim sentrum og ha god kapasitet til å ta unna trafikken. Dette tiltaket inkluderer også portal for fremtidig tunell til Byåsen, samt tilrettelegging for hovedrute for gående og syklende. Når Nydalsbrua åpner, skal Sluppen bru bygges om og blir forbeholdt gående og syklende.

Nydalsbrua er et av de største prosjektene i miljøpakken, med en kostnadsramme på 1,4 millioner kroner. Under byggeperioden av dette veiprosjektet skal det jobbes aktivt med å redusere klimagass. Dette er en pilot i Statens vegvesens program, «klimakrav i konkurransegrunnlag og kontrakter», og skal i tillegg CEEQUAL-sertifiseres.

Plan Arkitekter

Plan Arkitekter