Stigende priser på stål- og metallprodukter

Prisendring fra 10.01.2021

På slutten av Q4, og spesielt i desember, så vi en kraftig prisøkning på nær sagt alle stål- og metallprodukter. Forklaringen bak denne utviklingen er hovedsakelig økte råvarepriser på skrot og malm, høy aktivitet i Kina, og mindre disponibel tonnasje fra de Europeiske verkene grunnet noe undervurdert marked i Q1 2021.

På bakgrunn av dette ser vi ser oss nødt til å øke våre salgspriser som følger:

Materiale Endring fra 10.01.2021
Bjelker 12 %
HUP 12 %
Stang 15 %
Tynnplater 8 %
Grovplater 12 %
Rustfri plate ink. Leg. 8 %
Rustfri stang ink. Leg. 8 %
Alu 5 %
Kopper 0 %

 

For ytterligere opplysninger, kontakt vår markedsavdeling, eller din kundekontakt

hos Smith Stål. 

Samtidig ønsker vi å minne alle våre kunder om at Smith Stål fortsatt er, og vil være, fullt leveringsdyktig fra alle våre anlegg også i 2021.