Stigende priser på stål- og metallprodukter pr 01.04.2023

Prisendring fra 01.04.2023
Svakere NOK mot EUR gir økte innkjøpspriser fra verkene. I tillegg kommer økte materialpriser på flere produkter som følge stigende råvarepriser på skrot og malm.

 

På bakgrunn av dette reduserer vi våre priser som følger:

Materiale

Endring fra 01.04.2023

Bjelker

5 %

HUP

15 %

Tynnplater

26 %

Grovplater

13 %

Stang

0 %

Rustfri pl

7 %

Rustfri stang

5 %

Alu

-3 %

kobber

4 %

 

For ytterligere opplysninger, kontakt vår markedsavdeling, eller din kundekontakt hos Smith Stål