Smith Stål skal levere handelsstål til Skanska

Smith Stål i Trondheim har signert en toårig rammeavtale med Skanska Stålfabrikken om leveranser av handelsstål.

Skanska Stålfabrikken er en av de største aktørene i Norge på sitt felt. De produserer HSQ-bjelker, pelespisser, fergelemmer, broer, bæresystemer og innstøpingsgods med leveringer over hele landet.

- Vi er meget fornøyd med å få en rammeavtale med Skanska Stålfabrikken, sier Eirik Berg, direktør for Smith Stål Nord.

- Det er en bekreftelse på at vi gjør ting riktig og innfrir på Skanskas kriterier for å velge leverandør. HMS, miljø- og kvalitetskrav sammen med konkurransedyktige betingelser og høy servicegrad er viktige faktorer. Vi er stolt over at Skanska har vist oss den tillit og velge oss som leverandør., sier han.