Smith Stål leverer til stort veiprosjekt

Skanska har valgt Smith Stål som leverandør av armering til prosjektet E16 Åsbygda – Olum.

Prosjektet innbefatter bygging av 10,5 km med ny E16 tofeltsvei, ca. 1 km med fylkesvei, ca. 5 km drifts- og skogsbilveier og to større planskilte kryss. Det skal også bygges 11 større betongkonstruksjoner og 4 trebruer.

- Ekstra gøy er det at prosjektet har høye bærekraftambisjoner og vil bli sertifisert i henhold til CEEQUAL. Det vil sette høye krav til oss som leverandør, hvor vi må passe ekstra godt på alt fra råvarer, skraphåndtering, produksjon og ikke minst logistikk. Vi skal naturligvis jobbe digitalt for å effektivisere og unngå manuelle feil i prosessen, sier daglig leder Carl Petter Simonsen i E. A. Smith, avd. Smith Stål øst.

Vi ser frem til å starte leveransene så snart Skanska er klare. Smith Stål gjør alle tiltak for å hindre smittespredning, samtidig som vi skal være leveringsdyktige og påse at hjulene i samfunnet holdes i gang.

Vi gir samtidig honnør til Statens vegvesen for å tilføre økonomien likviditet, som samtidig bygger varige verdier i samfunnet. Dette er riktig økonomisk medisin for covid-19. Vi ser frem til samarbeidet med Skanska og er glade for å kunne holde folk i arbeid.