Smith Stål leverer stål til norgeshistoriens største samferdselskontrakt

Sotra Link har tildelt Smith Stål kontrakten for levering av stål og armering til Rv. 555 Sotrasambandet. Kontrakten inkluderer blant annet 22.600 tonn armeringsjern levert i perioden 2023-2028. De første leveransene vil skje allerede i mars -23. Leveransene vil i all hovedsak skje ut fra Smith Stål Vest sitt anlegg på Straume.

– Smith Stål er en nasjonal aktør med lang erfaring på levering til store komplekse prosjekter rundt i Norge. Summen av erfaring, kompetanse og kapasitet gjør Smith Stål godt rustet for denne type leveranse, sier Sotra Link Construction i en uttalelse.

Direktør Stein-Yngve Iversen i Smith Stål Vest tror partene har gjort en gjensidig god avtale og ser frem til å gjøre sin del i å gjennomføre norgeshistoriens største veikontrakt. 

 - Vi anser prosjektet som strategisk viktig for Smith Stål med tanke på å være med å bidra til bærekraftige og verdiskapende løsninger for lokalsamfunnet og alle som skal bruke broen i fremtiden sier Iversen. Prosjektet vil være krevende å gjennomføre, men Smith Stål har opparbeidet seg lang erfaring med store infrastrukturprosjekter i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører. Smith Stål Vest har blant annet nylig gjennomført et svært vellykket prosjekt ifm. verdens største flytende vindmøller gjennom Hywind Tampen, samt Vestfoldbanen og Follobanen. 

 - «Vi i Smith Stål Vest på Straume setter stor pris på at man i et så stort prosjekt velger en lokal leverandør, og prosjektet er med på å sikre utvikling og arbeidsplasser hos oss på Straume. Vår erfaring er at internasjonale aktører som kommer til Norge er flinke til å bruke oss når vi kan levere på det de etterspør», sier Ole Petter Berland, avdelingsleder for Smith Stål sin lokale armeringsavdeling.

 

Om Sotrasambandet

OPS-kontrakten (offentlig -privat samarbeid) som er tildelt Sotra Link har en verdi på 19,8 milliarder kroner. Sotra Link skal finansiere, prosjekter, bygge, drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år etter trafikkåpning i 2027. Kontrakten er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen opp gjennom alle tider, og den største kontrakten som er tildelt i EU i 2021.Totalrammen for prosjektet er estimert til 23,1 milliarder 2022-kroner, inklusive forberedende arbeider som har pågått siden 2018.

Bro- og tunnelsystemet Sotrasambandet omfatter 19 bil- og fotgjengerunderganger, 23 tunnelportaler, 22 broer og viadukter, nye firefelts motorveier og 14 km med fortau og sykkelveier. Prosjektet inkluderer ny firefelts hengebro på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelveg.

 

Om E.A. Smith AS

E.A. Smith AS (EAS) er en av landets ledende aktører innen salg av byggevarer, trelast, stål og armering igjennom Bygger’n-kjeden og Smith Stål. EAS ble etablert i Trondheim i 1869, og har i dag vokst til over 70 lokasjoner i hele Norge. EAS drives av over 900 dyktige og engasjerte medarbeidere, som omsetter for om lag 4,6 milliarder.