Smith Stål har signert kontrakt med Skanska på prosjektet E16 Bjørum - Skaret.

- Vi er veldig stolte av å få fortsette jobben på E16, og er glade for å få fortsette samarbeidet. Dette er et viktig infrastruktur prosjekt der vi konsekvent har brukt BIM for både bestilling og oppfølging av armeringsleveranser. Vi takker for tilliten gjennom strekket E16 Åsbygda - Olum og gleder oss til fortsettelsen, sier Carl Petter Simonsen, Direktør/Daglig leder Smith Stål avd. Øst.  

 

Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km/t.

Prosjektet inneholder følgende:

  • 2 motorveikryss
  • 2 tunneler, 800 m og 3,4 km
  • 5 bruer, inntil 220 meter lange
  • 3 millioner m3 masse som skal forflyttes
  • Gamle E16 skal ombygges til lokalvei, med tilhørende gang- og sykkelvei

Strekningen på 3,5 km opp mot Sollihøgda har maks tillatt stigning på 5 prosent. Veien i dagen er preget av store bergskjæringer og det er omfattende sprengningsarbeider og masseflytting i prosjektet. Prosjektet ligger i nær tilknytning til fredet vassdrag, naturreservat og markagrensen.

Prosjektet ble startet i 2020, og vil ferdigstilles 2025. 

Kilde: Skanska