Skjermpdump fra Statens vegvesen.

Skattene langs Norges veier

Sjefredaktør i Byggeindustrien, Arve Brækhus, har i en kommentar på bygg.no sett nærmere på skattene langs veiene i Norge. Skatter i form av veiprosjekter, mange av dem anerkjente i både inn- og utland.

«Disse prosjektene har i stor grad vist hva hele verdikjeden i byggenæringen klarer å realisere i felleskap, fra byggherren som stiller midlene til disposisjon, via arkitektene og rådgivere som formgir og beregner hvilke konstruksjoner som faktisk kan skapes – til entreprenør og leverandører som bygger og bidrar med de ulike byggematerialene som trengs for å vise frem hvilket mangfold som er mulig å skape om man setter inn nok ressurser for å få dette til», skriver Brækhus.

Smith Stål setter pris på at bygg.no synliggjør at også veibygging er med på å bygge identiteten til landet vårt. Vi bidrar ved å bearbeide og fremheve vår unike natur gjennom byggverk. Vi håper derfor dere vil utforske disse skattene litt nærmere når dere ferdes langs veiene – som binder Norge sammen.

Smith Stål har bidratt på mange av av de viktige veiprosjektene de siste årene:

  • E6, fra Kolomoen til Arnkvern. 
  • E18, Varoddbrua. Brua er et flott byggverk i Kristiansand kommune. Den krysser over Topdalsfjorden fra Torsvik på østsiden til Varodden på vestsiden av fjorden. Det var to bruer på stedet tidligere, den gamleste – ei hengebru – er nå erstattet av det nye byggverket. Den andre brua betjener fortsatt vestgående trafikk.
  • E18, fra Rugtvedt til Dørdal.
  • E16, Bagn bru.
  • E6, Soknedal

Dette er kun et utvalg, og Smith Stål jobber med mange fine prosjekt også fremover.

Her kan du lese hele kommentaren.