ROGFAST Nord kontrakt til Smith Stål Stavanger

Verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel skal bygges i Norge, og er en del av det ambisiøse E39 Rogfast-prosjektet.

Smith Stål Stavanger har til nå inngått avtaler på levering av armering på to av tre entrepriser, E39 E03 Kvitsøy i 2021 og nå sist på E04 Boknafjorden Nord. 

Kontrakten Smith Stål har inngått med Skanska inkluderer blant annet levering av 2 500 tonn armering mellom 2023 og 2027, og de første leveransene er allerede sendt fra anlegget i Stavanger. 

- Det er veldig kjekt for oss i Smith Stål Stavanger å være leverandør i det neste store steget med å bygge verdens dypeste og lengste undersjøiske veitunnel, sier Ole Horstad, avdelingsleder Smith Stål Stavanger.

E39 E04 Boknafjorden Nord er nummer to av tre store kontrakter på over tre milliarder kroner hver. Denne kontrakten omfatter nordre del av Boknafjordtunnelen, og utgjør omtrent en tredjedel av E39 Rogfast-prosjektet. I omfang er kontrakten lik E39 E03 Kvitsøy, som ble lyst ut av Statens Vegvesen i 2021. 

- Vi er stolte av å kunne si at også her ble Smith Stål Stavanger tildelt leveransen på armering via Hæhre, dermed har vi levert armering til to tredjedeler av sambandet så langt, poengterer Horstad. 

Når verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel står ferdig vil den bidra til å redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med ca 40 minutter. Om alt går etter planen vil det skje i løpet av 2031.

Lengde og dybdekart for Rogfast. (Illustrasjon: Statens vegvesen/Norconsult) Foto: Statens vegvesen

Lengde og dybdekart for Rogfast. (Illustrasjon: Statens vegvesen/Norconsult) Foto: Statens vegvesen

Kvitsoy-rogfast: Slik vil det se ut ved tunnelinnslaget på Kvitsøy. Foto Illustrasjon Statens vegvesen  Norconsult

Kvitsoy-rogfast: Slik vil det se ut ved tunnelinnslaget på Kvitsøy. Foto Illustrasjon Statens vegvesen Norconsult

Vil du lese mer om dette prosjektet kan du holde deg oppdatert via Statens vegvesen sin side, her.