Reduserte priser på stål- og metallprodukter - Prisendring fra 04.07.2022

Fall i prisnivået internasjonalt gir effekt på flere produktgrupper. På dagens kronekurs er det imidlertid ikke nødvendigvis tegn til større ytterligere fall i prisene.
Signalene er nå at materialprisene flater ut og at prisene igjen forhåpentligvis stabiliserer seg for en lengere periode på et nytt normalnivå.

På bakgrunn av dette reduserer vi våre priser som følger:

Materiale

Endring fra 04.07.2022

Bjelker

-6 %

HUP

-16 %

Stang

-6 %

Tynnplater

-18 %

Grovplater

-9 %

Rustfri plate ink. Leg.

-11 %

Rustfri stang ink. Leg.

-8 %

Alu

-6 %

Kobber

0 %