Prismelding fra 01.06.23

Tross ytterligere svekkelse av NOK mot EUR ser vi at fallende priser på flere produktergrupper gir nedgang også for det norske markedet. Hovedsakelig er det svak etterspørsel i Europa som ligger bak utviklingen. Fallende pris på nikkel påvirker også de rustfrie produktene.

På bakgrunn av dette justerer vi våre priser som følger:

 

Materiale

Endring fra 01.06.2023

Bjelker

0%

HUP

0%

Tynnplater

-5 %

Grovplater

-7%

Stang

0 %

Rustfri pl

-10%

Rustfri stang

-6 %

Alu

0 %

kobber

0 %

 

Nye priser vil gjelde for alle leveranser f.o.m. 01.06.2023

 

For ytterligere opplysninger, kontakt vår markedsavdeling, eller din kundekontakt

hos Smith Stål