Ny, stor kontrakt for Smith Stål

Smith Stål har signert kontrakt med AF Gruppen Norge AS på prosjektet Drammen Sykehus - Enterprise 2302 Råbygg

 

- Vi gleder oss til å levere armering og ikke minst etablere et godt BIM-samarbeid på nok en byggeplass. Vi takker for tilliten og gleder oss stort til å motta de første elektroniske bøyelistene, sier Carl Petter Simonsen, Direktør/Daglig leder Smith Stål avd. Øst. 

Byggingen av nytt sykehus i Drammen er i full gang. Det nye sykehuset bygges på Brakerøya, og vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Det vil være integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det skal også etableres stråleterapi som ny funksjon ved sykehuset.

Dette blir et lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik, og har områdefunksjoner for Vestre Viken. 

Her kan du følge byggeprosjektet minutt for minutt. 

Prosjektet skal være ferdig til oppstart av klinisk drift, med gradvis ibruktakelse 2024-2025. 

Her kan du lese mer om prosjektet.

Kilde: vestreviken.no