Vindturbin. Illutrasjon fra Kværner.

Kværner tildeler Smith Stål kontrakt for leveranse av stål til Hywind Tampen-prosjektet

2. september signerte Smith Stål kontrakten med Kværner for leveranse av armeringsjern til flytende betongstrukturer for Equinors Hywind Tampen, verdens største flytende havvindpark.

Kontrakten inkluderer blant annet over 10,000 tonn armering levert over 14 måneder. Leveransene vil foregå på Stord og Dommersnes i Vindafjord fra Smith Stål Vest sine anlegg på vestlandet

– Smith Stål er en nasjonal aktør med lang erfaring på levering til store komplekse prosjekter rundt i Norge. Summen av erfaring, kompetanse og kapasitet gjør Smith Stål godt rustet for denne type leveranse, sier Nils Otto Håra, Construction Specialist i Kværner. 

Direktør Stein-Yngve Iversen i Smith Stål Vest er svært fornøyd med avtalen som har kommet i stand og ser frem til å gjennomføre et spennende pionerprosjekt i samarbeid med Kværner. 

 - Vi anser prosjektet som strategisk viktig for Smith Stål med tanke på å være med å bidra til bærekraftige og verdiskapende løsninger for samfunnet sier Iversen. Prosjektet vil være krevende å gjennomføre, men helt i tråd med vårt ønske om å bruke vår kompetanse og kapasitet på større oppdrag.

Om Hywind Tampen prosjektet

Hywind Tampen er verdens største flytende havvindpark. Det er et pionerprosjekt og et viktig bidrag for å redusere utslipp fra Gullfaks og Snorre tilsvarende årlige utslipp fra 100 000 personbiler. Vindparken vil bestå av 11 vindturbiner basert på havvindkonseptet Hywind som er utviklet av Equinor. 

Vindmøllene monteres på flytende betongskrog. De 8 MW store turbinene vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på de fem plattformene som utgjør Snorre og Gullfaks.

Her kan du lese mer om prosjektet: https://www.equinor.com/en/what-we-do/hywind-tampen.html

Om E.A. Smith AS

E.A. Smith AS (EAS) er en av landets ledende aktører innen salg av byggevarer, trelast, stål og armering igjennom Bygger’n-kjeden og Smith Stål. EAS ble etablert i Trondheim i 1869, og har i dag vokst til over 60 lokasjoner i hele Norge. EAS drives av over 800 dyktige og engasjerte medarbeidere som omsetter for om lag 3,2 milliarder.

Smith Stål er en velrenommert stål- og metalldistributør som selger armering, stål og metaller til bygg, industri, og anleggsbransjen i hele landet.