Jølstra kraftverk

Vi har levert over 700 tonn armering til kraftverket i Jølster. Kraftverket forsyner nær 13 000 hustander med strøm. Med sine 252 GWh er Jølstra Kraftverk et av de største kraftverkene som er bygget i Norge de seneste årene. 

Jølstra Kraftverk fikk konsesjon i 2018, og etter en byggeperiode på i underkant av to år kom kraftverket i prøvedrift allerede høsten 2021. 

Kraftverket er eid av SFE og Eviny med 50 prosent hver. De er stolte over sine dyktige organisasjoner som har utviklet et såpass stort kraftverk på en skånsom måte. Vi trenger mer fornybar energi, og når de utnytter naturen til kraftproduksjon er de opptatt av å gjøre det på en bærekraftig måte. Dette har SFE og Eviny fått til sammen. Og er det noe vi virkelig trenger i møtet med klimautfordringene vi står overfor, er det samarbeid. 

Viste du at all armering vi leverer består av ca. 99 % gjenvunnet materiale?