Fortsatt stigende priser stål- og metallprodukter

Ny prisendring fra 10.03.2022
I sammenheng med situasjonen i Russland og Ukraina fortsetter prisene å stige.

 Markedet påvirkes av at materialer fra disse områdene er stengt ute fra tilbudssiden. I tillegg kommer høye energipriser for produsentene og økte transportpriser. Tross dette opplever vi at leverandørene har tilgjengelige volumer og Smith Stål har fortsatt god varetilgang, men til høyere priser.

 

På bakgrunn av dette ser vi ser oss nødt til å øke våre priser som følger:

 

Materiale

Endring fra 10.03.2022

Bjelker

15 %

HUP

25 %

Stang

15 %

Tynnplater

24 %

Grovplater

35 %

Rustfri plate ink. Leg.

8 %

Rustfri stang ink. Leg.

9 %

Alu

7 %

Kobber

3 %

 

 

For ytterligere opplysninger, kontakt vår markedsavdeling, eller din kundekontakt hos Smith Stål

 

Samtidig ønsker vi å minne alle våre kunder om at Smith Stål fortsatt er, og vil være, fullt leveringsdyktig fra alle våre anlegg også i 2022.