Foto: Zbigniew Danielewski

E6 Soknedal er nominert til Årets Anlegg 2020

Smith Stål er stolte over å være leverandør til prosjektet E6 Sokndal, som nå er nominert til å vinne den gjeve prisen for Årets Anlegg under Byggedagene 2021.

E6 Soknedal er en 6,5 kilometer lang strekning som ble åpnet for trafikk 8.juli i år, tre måneder før opprinnelig planlagt. Denne nye E6-strekningen går forbi tettstedet Soknedal i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag. Den nye veien ble til for å unngå den store gjennomgangstrafikken gjennom Soknedal sentrum, samt fjerne et stykke trafikkfarlig og utdatert vei langs elva Sokna.

Soknedalstunellen er det største enkeltprosjektet for denne veitraseen, i tillegg til et nytt toplanskryss og to bruer over elva Sokna. Tunellen utgjør halvparten av den 6,5 km lange traseen. Innslag med tunnelåpning for tunnelløp nummer to i den søndre delen av tunnelen, er bygget samtidig som hovedtunnelen, da det skal bygges en firefelts motorvei både sør og nord for Soknedalsprosjektet.

Både Årets Bygg og Årets Anlegg for 2020 kåres under arrangementet den 31. august.

Kilde: bygg.no