E6 Ranheim - Værnes

Smith Stål leverer armering til veiprosjektet som gjennomføres på E6 mellom Trondheim og Stjørdal/Værnes.

Spanske Acciona Construcción har hovedentreprisen for den 23 kilometer lange veistrekningen E6 Ranheim-Værnes, med god hjelp fra LNS. De er nå i full gang med byggingen av storprosjektet. Godt over to kilometer med tunneler er ferdigsprengt i de tre tunnelløpene som skal bygges. Om fire år vil hele prosjektet på en av de mest trafikkerte veiene i Trøndelag stå ferdig med fire kjørefelt og en fartsgrense på 110 kilometer i timen mellom Trondheim og flyplassen på Værnes.

For over 30 år siden sto en ny og meget trafikkert vei mellom Trondheim og Værnes klar. Da som tofelts vei og enkle tunnelløp med et lite unntak for Grilstadtunellen som er nærmest byen. Med økt trafikkmengde og nye strenge krav til veitunellene var det klart at noe måtte gjøres med den viktige veistrekningen øst for Trondheim. Nye Veier fikk ansvaret for å bygge den nye motorveien. I september 2018 ble kontrakten med den spanske entreprenøren undertegnet, og to år senere, nærmere bestemt 1. september i 2020 kunne daværende statsminister Erna Solberg symbolsk ta det første spadetaket, og erklære at nå var veiprosjektet til 4,3 milliarder kroner i gang. Totalkostnaden på prosjektet er på cirka sju milliarder kroner, som blant annet omfatter grunnerverv, konsulentutgifter og så videre. Da hadde Acciona og LNS allerede gjort en del forberedende arbeider.

Siden har det vært stor aktivitet på anlegget med sprengning og massetransport fra alle de tre tunnelløpene. I Væretunnelen, som er 1.600 meter lang, og ligger nærmest Trondheim, er over halvparten av tunnelløpet alt sprengt ut. Noen kilometer lenger nord, ligger Stavsjøfjelltunnelen som er på 1.700 meter. Her gjenstår det vel en kilometer før det er gjennomslag. For begge disse tunnelene er det LNS som har oppdraget.

Helltunnelen på 3.800 meter er den klart lengste. Entreprisen for denne tunnelen er delt i to. LNS har ansvaret for tunneldriften fra sørsiden, og hovedentreprenør Acciona fra nordsiden. Til sammen er det per dag sprengt ut nær en kilometer av den nye Helltunnelen.

Vi gleder oss til fortsettelsen og er stolte over å kunne levere armering til dette store og viktige prosjektet.

Saken kan leses i sin helhet her.