Bygger`n og Smith Stål investerer i utslippsfrie byggeplasser

Det haster for bygg og anleggsbransjen å gjøre grep for å redusere klimautslippene. For E.A. Smith tar vi et nytt konkret steg ut av PowerPoint og inn i virkeligheten når vi tilbyr leveranser med den første hel-elektriske lastebilen i byen. Varetransport til byggeplass utgjør en betydelig del av avtrykket og dette gir våre kunder en gylden mulighet til å levere en utslippsfri byggeplass.

- Som stor distributør er vi med på å sende mange lastebiler ut på veiene, og det ligger et ansvar på oss både når det gjelder å redusere antall utkjøringer, blant annet gjennom å øke mengde gods per bil. Samtidig må vi følge med på utviklingen som bidrar til flere miljøvennlige alternativer på de transportmidlene vi benytter oss av. Foreløpig er det noe manglende tilbud på både større kjøretøy og nødvendig infrastruktur for dette, men et sted må vi starte - og dette er en del av vår begynnelse, sier Steve Reinertsen, direktør stål i E.A. Smith AS.

Lastebilen er av typen Volvo FL Electric; en smidig lastebil som kommer til i trange gater, men fortsatt har stor kapasitet og en totalvekt på 16.9 tonn. Lastebilen har en rekkevidde på opptil 300 kilometer, og en ytelse på opptil 130 Kwh. Det er mulig å knytte lastebilen opp mot service- og støttepakker for lading, rute- og rekkeviddeplanlegging, batteriovervåking med mer. Ladetid med vanlig strømtilkobling er 11 timer, og med hurtiglader er ladetiden kun to timer.