Reduserte priser på stål- og metallprodukter - Prisendring fra 04.07.2022

Smith Stål sikret seg storkontrakt med Aibel

Aibel har valgt Smith Stål som leverandør av stål og metaller. Den signerte rammeavtalen har en varighet på inntil 8 år, der Smith Stål skal være preferert leverandør til Aibels prosjekter.

Stigende priser på stål- og metallprodukter, prisendring fra 25.03.22

Situasjonen i Russland og Ukraina fortsetter å ha stor innvirkning på stål- og metallmarkedet. Produsentene påvirkes av høye energipriser, samt at innsatsmaterialer fra disse områdene er stengt ute fra tilbudssiden. I tillegg kommer økte transportpriser.

Bygger`n og Smith Stål investerer i utslippsfrie byggeplasser

Det haster for bygg og anleggsbransjen å gjøre grep for å redusere klimautslippene. For E.A. Smith tar vi et nytt konkret steg ut av PowerPoint og inn i virkeligheten når vi tilbyr leveranser med den første hel-elektriske lastebilen i byen. Varetransport til byggeplass utgjør en betydelig del av avtrykket og dette gir våre kunder en gylden mulighet til å levere en utslippsfri byggeplass.

Fortsatt stigende priser stål- og metallprodukter

Ny prisendring fra 10.03.2022
I sammenheng med situasjonen i Russland og Ukraina fortsetter prisene å stige.

Stigende priser på stål- og metallprodukter per 07.03.22

Som en konsekvens av situasjonen i Russland og Ukraina har stål- og metallmarkedet de siste ukene vært preget av usikkerhet.

Denne robotarmen skal eliminere risikoen for skade blant våre ansatte

Vi har oppgraderer vårt armeringsanlegget for å møte fremtiden, og for å gi våre ansatte en sikrere arbeidshverdag.

Bærekraft

Vi er en del av en verden som trues av klimaendringer. Vi i E.A. Smith, som eier og driver Smith Stål, kjenner vårt ansvar og jobber derfor konkret og aktivt for å redusere utslipp og finne bærekraftige løsninger med reel effekt, lokalt og globalt. Vi stiller krav til og påvirker både kunder og leverandører slik at vår verdikjede blir med miljøvennlig.

Vår produksjon og utlevering holder stengt på alle våre anlegg fra
23. desember til 3. januar. Kristiansund, Harstad og Bodø vil stenge fra 20. desember.

Vi holder full produksjon frem til ferien og er godt bemannet fra 3. januar.

Vår netthandel og kundeservice er selvsagt tilgjengelig hele perioden og vi gleder oss allerede til et nytt spennende år.

E6 Ranheim - Værnes

Smith Stål leverer armering til veiprosjektet som gjennomføres på E6 mellom Trondheim og Stjørdal/Værnes.