Ny, stor kontrakt for Smith Stål

Smith Stål har signert kontrakt med AF Gruppen Norge AS på prosjektet Drammen Sykehus - Enterprise 2302 Råbygg

 

Nydalsbrua

Bilde fra Plan Arkitekter

Trondheims nye landemerke er i rute

Arbeidet med den nye firefeltsbrua Nydalsbrua over Nidelva i Trondheim får ingen stans i fremdriften til tross for at Sluppen bru måtte stenge i mai. Dette på grunn av at det ble oppdaget sprekkdannelser i fjellet i forbindelse med de pågående arbeidene.

Ytterligere prisendringer på stål- og metallprodukter fra 20.06.2021

Prisendringer fra 20.06.2021

Stål- og metallprisene har fortsatt å stige gjennom juni. Prisene påvirkes som tidligere av høye råvarepriser og økt aktivitet i flere av de store markedene (Europa, USA/Canada og Kina) 

Vi har blitt en Miljøfyrtårnbedrift!

En viktig milepæl er nådd!

I dag mottok vi det synlige beviset på vår innsats for miljøet. Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. 

Stigende priser på stål- og metallprodukter

Prisendring fra 10.01.2021

På slutten av Q4, og spesielt i desember, så vi en kraftig prisøkning på nær sagt alle stål- og metallprodukter. Forklaringen bak denne utviklingen er hovedsakelig økte råvarepriser på skrot og malm, høy aktivitet i Kina, og mindre disponibel tonnasje fra de Europeiske verkene grunnet noe undervurdert marked i Q1 2021.

Nydalsbrua - Nytt landemerke i Trondheim.

Smith Stål har signert kontrakt med Skanska om levering av 3000 tonn armering til Nydalsbrua i Trondheim.

- Det er stor stas å vinne dette prosjektet som ligger et «steinkast» fra vårt moderne armeringsanlegg på Heimdal, sier Eirik Berg direktør Smith Stål Nord. 

Dette prosjektet er et av de største i Miljøpakken med en kostnadsramme på 1,4 milliarder kroner. Vegnettet skal også bygges ut, og brua vil senere kobles til den planlagte Byåstunellen. Veianlegget vil legge til rette for mye bedre trafikkflyt rundt Sluppen, og det vil bli lettere å komme seg mellom E6 og Osloveien (riksvei 706).

Dette særegne bygget vant fortjent Betongtavlen 2020. Foto: Doka Norge

- En høyst fortjent pris

Deichman Bjørvika vant Betongtavlen 2020. Et prosjekt som Smith Stål leverte 30 000 unike armeringsjern til.

Vindturbin. Illutrasjon fra Kværner.

Kværner tildeler Smith Stål kontrakt for leveranse av stål til Hywind Tampen-prosjektet

2. september signerte Smith Stål kontrakten med Kværner for leveranse av armeringsjern til flytende betongstrukturer for Equinors Hywind Tampen, verdens største flytende havvindpark.

Skjermpdump fra Statens vegvesen.

Skattene langs Norges veier

Sjefredaktør i Byggeindustrien, Arve Brækhus, har i en kommentar på bygg.no sett nærmere på skattene langs veiene i Norge. Skatter i form av veiprosjekter, mange av dem anerkjente i både inn- og utland.

E.A Smith 150 år - jubileumsfilmen

I 150 år har E.A. Smith levert løsninger som har bygget Norge