Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøet er viktig for oss og et av våre mål er å bli stadig mer bærekraftige, det gjør vi ved å ta tak i forbedringer der vi kan. Vi er godt i gang med sertifiseringsprosessen om å bli Miljøfyrtårn.

Prismelding fra 01.06.23

Tross ytterligere svekkelse av NOK mot EUR ser vi at fallende priser på flere produktergrupper gir nedgang også for det norske markedet. Hovedsakelig er det svak etterspørsel i Europa som ligger bak utviklingen. Fallende pris på nikkel påvirker også de rustfrie produktene.

ROGFAST Nord kontrakt til Smith Stål Stavanger

Verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel skal bygges i Norge, og er en del av det ambisiøse E39 Rogfast-prosjektet.

Stigende priser på stål- og metallprodukter pr 01.04.2023

Prisendring fra 01.04.2023
Svakere NOK mot EUR gir økte innkjøpspriser fra verkene. I tillegg kommer økte materialpriser på flere produkter som følge stigende råvarepriser på skrot og malm.

 

100 % fossilfrie leveranser i Oslo

Vi fokuserer på bærekraft i praksis, alle kan gjøre litt – ingen kan gjøre alt.
Noe av det viktigste vi jobber med er transport, her har vi en stor mulighet til å påvirke i vårt arbeid med å redusere klimaavtrykket.

Smith Stål leverer stål til norgeshistoriens største samferdselskontrakt

Sotra Link har tildelt Smith Stål kontrakten for levering av stål og armering til Rv. 555 Sotrasambandet. Kontrakten inkluderer blant annet 22.600 tonn armeringsjern levert i perioden 2023-2028. De første leveransene vil skje allerede i mars -23. Leveransene vil i all hovedsak skje ut fra Smith Stål Vest sitt anlegg på Straume.

Wood Hotell i Bodø

Vi leverer armering til Wood Hotell i Bodø. 
Dette flotte bygget settes opp på et av byens mest populære turmål, Rønvikfjellet. 
I høst startet totalentreprenøren HENT byggingen av det som kan bli verdens største hotell i tre.Jølstra kraftverk

Vi har levert over 700 tonn armering til kraftverket i Jølster. Kraftverket forsyner nær 13 000 hustander med strøm. Med sine 252 GWh er Jølstra Kraftverk et av de største kraftverkene som er bygget i Norge de seneste årene. 

Offshore Technology Days 2022

Det er høy aktivitet for norske leverandører i energibransjen de neste årene - med over 40 utbyggingsplaner i petroleumssektoren og en voksende portefølje av prosjekter innen havvind og andre bærekraftige energiløsninger. De kommende årene vil det være godt med utbygginger og høy aktivitet.

Nytt proffsenter på Heimdal

Vi åpner nytt og moderne proffsenter.
05. september inviterer vi våre kunder og ansatte til offisiell åpning av det nye proffsenteret for armering og armeringstilbehør på Heimdal i Trondheim.