Smith Stål skal levere handelsstål til Skanska

Smith Stål i Trondheim har signert en toårig rammeavtale med Skanska Stålfabrikken om leveranser av handelsstål.

Smith Stål leverer til stort veiprosjekt

Skanska har valgt Smith Stål som leverandør av armering til prosjektet E16 Åsbygda – Olum.

Vi tar ansvar for å stoppe spredningen

Smith Stål følger alle råd fra myndigheter og FHI og tar ansvar i dugnaden for å stoppe spredning.

Vi er valgt som leverandør til prosjektene Minnevika og Eggemoen - Åsbygda

Smith Stål er stolte over å ha blitt valgt av PNC og Hæhre Entreprenør som leverandør til prosjektene Minnevika og Eggemoen - Åsbygda.

Grønn armering fra Smith Stål

Smith Stål leverer på konkrete, dokumenterte tiltak i det grønne skiftet. All armering er garantert basert på resirkulert stål.

E.A Smith 150 år - jubileumsfilmen

I 150 år har E.A. Smith levert løsninger som har bygget Norge