Jølstra kraftverk

Vi har levert over 700 tonn armering til kraftverket i Jølstra. Kraftverket forsyner nær 13 000 hustander med strøm. Med sine 252 GWh er Jølstra Kraftverk et av de største kraftverkene som er bygget i Norge de seneste årene. 

OTD Energy - Konkurranse

Under OTD Energy 2022 19.-20.oktober hadde vi en flott konkurranse som mange deltok i. Hvem er vinneren?

Offshore Technology Days 2022

Det er høy aktivitet for norske leverandører i energibransjen de neste årene - med over 40 utbyggingsplaner i petroleumssektoren og en voksende portefølje av prosjekter innen havvind og andre bærekraftige energiløsninger. De kommende årene vil det være godt med utbygginger og høy aktivitet.

Nytt proffsenter på Heimdal

Vi åpner nytt og moderne proffsenter.
05. september inviterer vi våre kunder og ansatte til offisiell åpning av det nye proffsenteret for armering og armeringstilbehør på Heimdal i Trondheim.

Reduserte priser på stål- og metallprodukter - Prisendring fra 04.07.2022

Smith Stål sikret seg storkontrakt med Aibel

Aibel har valgt Smith Stål som leverandør av stål og metaller. Den signerte rammeavtalen har en varighet på inntil 8 år, der Smith Stål skal være preferert leverandør til Aibels prosjekter.

Stigende priser på stål- og metallprodukter, prisendring fra 25.03.22

Situasjonen i Russland og Ukraina fortsetter å ha stor innvirkning på stål- og metallmarkedet. Produsentene påvirkes av høye energipriser, samt at innsatsmaterialer fra disse områdene er stengt ute fra tilbudssiden. I tillegg kommer økte transportpriser.

Bygger`n og Smith Stål investerer i utslippsfrie byggeplasser

Det haster for bygg og anleggsbransjen å gjøre grep for å redusere klimautslippene. For E.A. Smith tar vi et nytt konkret steg ut av PowerPoint og inn i virkeligheten når vi tilbyr leveranser med den første hel-elektriske lastebilen i byen. Varetransport til byggeplass utgjør en betydelig del av avtrykket og dette gir våre kunder en gylden mulighet til å levere en utslippsfri byggeplass.

Fortsatt stigende priser stål- og metallprodukter

Ny prisendring fra 10.03.2022
I sammenheng med situasjonen i Russland og Ukraina fortsetter prisene å stige.

Stigende priser på stål- og metallprodukter per 07.03.22

Som en konsekvens av situasjonen i Russland og Ukraina har stål- og metallmarkedet de siste ukene vært preget av usikkerhet.