Smith Stål utvider i Tromsø

Etterspørselen vokser og det har blitt behov for utvidelse av lokalene i Tromsø.

Bygger'n utvidet sine lokaler i Tromsø i 2015. Nå ser også Smith Stål behovet for å utvide for å betjene stålmarkedet i Nord-Norge, skriver bygg.no

På bakgrunn av dette har E.A. Smith inngått en samarbeidsavtale med Tromsø Skipsverft AS om etablering av et næringsbygg på skipsverftets tomt på Skattøra.

Tromsø Skipsverft skal flytte virksomheten til datterselskapet Tromsø Mekaniske AS fra dagens lokasjon, men det endelige arealet kan ikke bebygges før om cirka tre år. I påvente av dette ønsker Tromsø Skipsverft å etablere seg midlertidig på den delen av tomten som nå kan bebygges, gjennom å etablere et nybygg på rundt 2.000 kvardratmeter som er tilpasset Smith Stål sin virksomhet.

Bygget er planlagt overtatt mai 2020.